Tag-arkiv: Fole Landsbyråd

Referat af borgermøde med afstemning i Fole

Lørdag 22. september kl. 10.00 med gratis brunch

Afholdtes i Fole Hal

Dagsorden for mødet

 1. Præsentation af projektforslag og afstemning
 2. Gennemførelse af projekter indenfor et år, køreplan
 3. Ny landdistriktspolitik i Haderslev Kommune, Tørning Mølle 26/9
 4. Andet

 Ad 1

Der var mange ideer oppe at vende og der var 4 forslag der blev sendt til afstemning.

Hver deltager fik 2 stemmer.

De 4 forslag der blev stemt om, var med budget i parentes:

 1. Projekt Trekant, forskønnelse og ny opslagstavle (26.000)
 2. Projekt Julebelysning, sidste sikringskasser (24.000)
 3. Projekt Skraldespande til hundeposer (uden budget)
 4. Projekt Fællesareal til Ållingvej (uden budget)

 Det blev besluttet at bruge de 50.000 kroner fra borgerbudgettering til forslag 1 og 2 og der var ”fredsvalg” dvs alle stemte for de 2 forslag.

 Ad 2

Eva Birk og Susanne Knigge m.fl. arbejder videre med Projekt Trekant, det forventes afsluttet allerede i 2018.

Carsten Jensen og Henry Jensen m.fl. arbejder videre med Projekt Julebelysning, det forventes afsluttet allerede i 2018.

 Der var også opbakning til de øvrige forslag 3 og 4 og der var opbakning til at arbejde videre med forslagene i fremtiden.

 Ad 3

Her var der en kort præsentation af en analyse af landdistrikter i Haderslev Kommune.

Der var 2 m/k der deltager på vegne af Fole til mødet med at udarbejde en ny landdistriktspolitik den 26/9 men alle er velkomne.

 Ad 4

Her blev der diskuteret by forskønnelse ved indfaldsveje, pulje til opkøb af huse både til nedrivning og renovering samt en mulig genforeningsfest i 2020.

Endelig var der en diskussion omkring behovet for yderligere trafiksikkerheds foranstaltninger i og omkring Fole.

Der var bred enighed om at arbejde videre med alle ideerne.

Borgermøde 22/9 kl 10.00

Borgermøde med afstemning i Fole

 Lørdag 22. september kl. 10.00 med gratis brunch

 Afholdes i Fole Hal

 Dagsorden for mødet

 

 1. Præsentation af projektforslag og afstemning
 2. Gennemførelse af projekter indenfor et år, køreplan
 3. Ny landdistriktspolitik i Haderslev Kommune, Tørning Mølle 26/9
 4. Andet

 Baggrund for mødet er at økonomiudvalget i Haderslev Kommune har besluttet igen at gennemføre borgerbudgettering. 

 Det kan i læse mere om her:

https://www.haderslev.dk/om-kommunen/leve-i-kommunen/landdistrikter

Vi har fået tilsagn om 50.000 kroner.

 På dette møde om borgerbudgettering den 22. september er det hensigten at borgerne præsenterer deres projektforslag og vi skal stemme om hvordan de 50.000 kroner skal anvendes.

 Det er vigtigt der er et “løst” budget til de forslag der præsenteres så vi kan prioritere midlerne hvis der er penge til mere end et projekt.

 Det er suverænt dem der deltager i processen der har indflydelse på hvad pengene bruges til så læg hovederne i blød!

 Vel Mødt!

 

Fællesskoven er tilplantet

Beplantning i Fole Fællesskov 

Arealet er på 5000 m2, beliggende ca. 100 m fra byskiltet på højre side ad Vestermarksvej. Arealet er indhegnet og tilplantet med frugttræer, skovtræer (eg, lind, røn mm.) og buske. Der er også åbne områder hvor der er sået græs.

Der er opsat 2 borde- / bænkesæt, som Carsten har lavet.

Hilsen Fole Landsbyråd & Fole Menighedsråd

 

 

Opdatering af elektroniske info-tavler

Vi har et par elektroniske info-tavler i Fole Hal og regner med snart at have en udendørs info-tavle også overfor Fole Høkerkro. 
Der er desværre ikke mange der har benyttet sig af det gratis tilbud om at reklamere for aktiviteter i Fole så fremover har vi besluttet at tage alle offentlige aktiviteter fra www.fole.dk og FB og sætte dem på info-tavlerne.
I må stadig meget gerne sende seperat mail med aktiviteter til info@fole.dk hvis der skal bruges specielle skrifttyper, grafik eller billeder.
 
mvh Alexander Birk
pva Fole Landsbyråd

Referat af borgermøde med afstemning i Fole

Søndag 1. oktober kl. 10.00 med gratis brunch

 Afholdtes i Fole Hal

 Dagsorden for mødet

 

 1. Præsentation af projektforslag og afstemning
 2. Gennemførelse af projekter indenfor et år, køreplan
 3. Andet

 

Ad 1

Der var mange ideer oppe at vende og der var 6 forslag der blev sendt til afstemning.

Hver deltager fik 2 stemmer.

De 6 forslag der blev stemt om var med budget i parentes:

 1. udendørs infoskærm (25.000)
 2. computer til lokalarkiv (6.000)
 3. Naturbørnehave sansesti/bålhytte/udekøkken (39.000)
 4. Lys omkring kravlenisser (20.000)
 5. by-forskønnelse ved indfaldsveje (50.000)
 6. pulje til nedrivning af huse (50.000)

 

Det blev besluttet at bruge de 50.000 kroner fra borgerbudgettering til forslag 1, 2 og 4

 

Ad 2

Lars Holst, landsbyrådet og andre interessenter arbejder videre med udendørs infoskærm.

Eva Birk, lokalarkivet og andre interessenter arbejder videre med computer til lokalarkiv.

Carsten Jensen, juletræsudvalget og andre interessenter arbejder videre med lys omkring kravlenisser.

 

Der var også opbakning til de øvrige forslag 3, 5 og 6

Repræsentanter fra naturbørnehaven vil arbejde videre med forslag 3.

Det blev beslutter at Landbyrådet, Eva Birk og andre interessenter skulle mødes og udarbejde mere detaljerede planer og budgetter for forslag 5.

Endelig blev det besluttet at landsbyrådet og Asta Hansen og andre interessenter skulle mødes og udarbejde en plan for tilsagn fra Fole borgere med henblik på bidrag til en pulje til nedrivning af huse.

 

Ad 3

Her gav Asger Kristensen en opdatering omkring stisystemet. Det forventes at sidste tilladelser falder på plads snarest og der kan opføres shelter og platform ved åen inden nytår.

Derefter er det planen at skiltning skal opsættes og der planlægges en indvielse når den nye fiskesæson åbner den 1. april, 2018.

Der var flere der meldte sig til det videre arbejde med etablering og løbende vedligehold.

SE giver nyt stisystem ben at gå på i Fole

AF: PALLE ANDERSEN , PAL@JV.DK

Publiceret 15. november 2016 kl. 14:53
 
1/1

Foto: Jacob Schultz

SE Vækstpulje har bevilget 111.250 kroner til otte kilometer langt stisystem ved Fole. LAG har også givet tilsagn, og dermed er stien finansieret. Den åbner formentlig i foråret 2017.

  

FOLE: Med en bevilling fra SE Vækstpulje er et nyt attraktivt stisystem ved Fole nu sikret. Et tilsagn om støtte fra LAG betyder også, at projektet, som er skabt af frivillige kræfter i byen, bliver gennemført.

Stien bliver cirka otte kilometer lang og begynder ved Fole Hallen. Hovedparten af stisystemet går lang Gram Å, som er en af Danmarks mest uberørte og unikke vandløbsstrækninger med en unik slyngning og natur.

- Vi er glade for, at stien er finansieret. Nu får vi også mulighed for at etablere en udsigts-platform og en kasse nede ved vandet, hvor man kan stå og betragte livet i åen. Det ville jo være dejligt, hvis man kunne se en snæbel svømme forbi, siger formand for Fole Landsbyråd, Asger Kristensen, og henviser hermed til det store snæbelprojekt ved Gram Å-systemet.

SE Vækstpulje giver i alt 111.250 kroner til stisystemet ved Fole, og de penge supplerer midler, som Fole Landsbyråd selv har taget fra opsparede midler til projektet.

Umuligt uden støtte

- Uden støtte fra puljer som SE Vækstpulje ville det være stort set umuligt for os frivillige at søsætte projekter af den her størrelse. Det er ekstra rart at arbejde sammen med SE Vækstpulje, da de har lokalt fokus og gør det nemt for os frivillige amatører at arbejde med dem, siger Asger Kristensen.

SE Vækstpulje støtter initiativer, som skaber værdi og vækst i lokale samfund. Og det formål opfylder stisystemet ved Fole, oplyser formanden for SE Vækstpulje, Peter Jørgensen.

Stisystemet bliver formentlig indviet i foråret 2017, og det bliver et arrangement, som alle i lokalsamfundet inviteres til at deltage i.

 

Fakta
 
Stiens rute 

Stien begynder ved Fole Hallen. I byen går den forbi den nyetablerede Fole Naturbørnehave. Derfra går den videre ad Stampemøllevej mod Gram Å og forbi den nye Fole Søhave. 

 • Hovedparten af stisystemet anlægges langs Gram Å. Her vil motionisterne kunne se en af de mest uberørte og unikke vandløbsstrækninger i Danmark med en natur og slyngning, som ikke ses i så store vandløb andre steder i Danmark.
 • Der opsættes borde og bænke ved stien, og man kan sagtens gå kortere ruter end stiens fulde længde på otte kilometer.

Vækstpuljen 

SE Vækstpulje er en del af energi- og telekoncernen SE, tidligere Syd Energi, med hovedsæde i Esbjerg.