the clowns

Koncert med TheClowns i Gram Kirke 15. marts kl.19

Bandet, der bl. a. har lokale rødder i lægen Morten Østergaard-Nielsen, har netop udgivet deres 6. album “Home Made”.

Bandet har længe ønsket at lave en akustisk koncert i den lokale kirke, og de glæder sig til at byde på en intim og stemningsfuld oplevelse. TheClowns laver pop/rock med noget på hjerte. Teksterne er dybe og handler om drømme, fortællinger og refleksioner over livet i både medgang og modgang.

Koncerten foregår i Gram Kirke, fredag den 15. marts kl. 19. Der er GRATIS ENTRE.

the clowns

Temaaften – Grisens mangfoldighed 30. marts kl. 18.30

Her kommer den “pæne invitation” til årets temaaften den 30. marts.
 
Tilmelding sker hos Carsten Jensen på tlf 20 76 46 27.
 
Uden at der skal lægges pres på jer sælges billeterne efter først til mølle princippet.
 
 
Vi glæder os
 
Med venlig hilsen
Støttekredsen for Fole Forsamlingshus
 
 
Temaaften 30-3-2019

Temaaften 30-3-2019

Gymnastikopvisning 9. marts kl. 13.30 i Fole Hal

Årets gymnastikopvisning løber af stablen. Kom og se hvad vinterens træning har gjort ved de dovne slappe kroppe.
I år har der været 6 hold i gang. 4 af disse giver opvisning.
Også Fole Friskole skal på gulvet, ligesom der kommer et springhold GØB og giver den gas.
Vi håber at se så mange som muligt. Kiosken er åben under opvisningen og efterfølgende er der kaffebord for alle ☕️

Program:
13.30 – Fælles indmarch
13.45 – Spillopperne
13.55 – Rytmespringerne
14.10 – Rytmepigerne
14.20 – Kort info
14.25 – AF Juniormix
14.40 – Fole Friskole
15.00 – GØB
15.20 – Afslutning og kaffebord
Vel mødt!

f565234db8-Husk[1]

Foles aktive kvinder afholder generalforsamling 19. marts kl. 19

Foles aktive kvinder afholder generalforsamling tirsdag den 19. marts 2019 kl 19 på Fole Friskole. Dagsorden ifølge vedtægter. Der er 3 på valg i år. Efter generalforsamlingen er der bankospil, derefter giver foreningen smørrebrød & kaffe. Husk min 1 pakke til banko. Tilmelding senest den 12. marts 2019 til Lis ( tlf 40412498 ). Vel mødt. Hilsen Bestyrelsen

Referat af borgermøde med afstemning i Fole

Lørdag 22. september kl. 10.00 med gratis brunch

Afholdtes i Fole Hal

Dagsorden for mødet

  1. Præsentation af projektforslag og afstemning
  2. Gennemførelse af projekter indenfor et år, køreplan
  3. Ny landdistriktspolitik i Haderslev Kommune, Tørning Mølle 26/9
  4. Andet

 Ad 1

Der var mange ideer oppe at vende og der var 4 forslag der blev sendt til afstemning.

Hver deltager fik 2 stemmer.

De 4 forslag der blev stemt om, var med budget i parentes:

  1. Projekt Trekant, forskønnelse og ny opslagstavle (26.000)
  2. Projekt Julebelysning, sidste sikringskasser (24.000)
  3. Projekt Skraldespande til hundeposer (uden budget)
  4. Projekt Fællesareal til Ållingvej (uden budget)

 Det blev besluttet at bruge de 50.000 kroner fra borgerbudgettering til forslag 1 og 2 og der var ”fredsvalg” dvs alle stemte for de 2 forslag.

 Ad 2

Eva Birk og Susanne Knigge m.fl. arbejder videre med Projekt Trekant, det forventes afsluttet allerede i 2018.

Carsten Jensen og Henry Jensen m.fl. arbejder videre med Projekt Julebelysning, det forventes afsluttet allerede i 2018.

 Der var også opbakning til de øvrige forslag 3 og 4 og der var opbakning til at arbejde videre med forslagene i fremtiden.

 Ad 3

Her var der en kort præsentation af en analyse af landdistrikter i Haderslev Kommune.

Der var 2 m/k der deltager på vegne af Fole til mødet med at udarbejde en ny landdistriktspolitik den 26/9 men alle er velkomne.

 Ad 4

Her blev der diskuteret by forskønnelse ved indfaldsveje, pulje til opkøb af huse både til nedrivning og renovering samt en mulig genforeningsfest i 2020.

Endelig var der en diskussion omkring behovet for yderligere trafiksikkerheds foranstaltninger i og omkring Fole.

Der var bred enighed om at arbejde videre med alle ideerne.

Fællesskoven er tilplantet

Beplantning i Fole Fællesskov 

Arealet er på 5000 m2, beliggende ca. 100 m fra byskiltet på højre side ad Vestermarksvej. Arealet er indhegnet og tilplantet med frugttræer, skovtræer (eg, lind, røn mm.) og buske. Der er også åbne områder hvor der er sået græs.

Der er opsat 2 borde- / bænkesæt, som Carsten har lavet.

Hilsen Fole Landsbyråd & Fole Menighedsråd

 

 

Opdatering af elektroniske info-tavler

Vi har et par elektroniske info-tavler i Fole Hal og regner med snart at have en udendørs info-tavle også overfor Fole Høkerkro. 
Der er desværre ikke mange der har benyttet sig af det gratis tilbud om at reklamere for aktiviteter i Fole så fremover har vi besluttet at tage alle offentlige aktiviteter fra www.fole.dk og FB og sætte dem på info-tavlerne.
I må stadig meget gerne sende seperat mail med aktiviteter til info@fole.dk hvis der skal bruges specielle skrifttyper, grafik eller billeder.
 
mvh Alexander Birk
pva Fole Landsbyråd