VEDTÆGTER:

1.     Landsbyrådet  for Fole består af valgte repræsentanter/suppleanter fra alle foreninger og institutioner i Fole Landdistrikt.

2.     Landsbyrådet har nedsat et   forretningsudvalg, (Lars Holst, Morten Jørgensen og Bent Pahus), 
som overtager de arbejdsopgaver, som tidligere har været pålagt udvalget – f.eks.: indkaldelse til møde og planlægning af
fastelavnsfesten (indkaldelse til møde herom)

3.     Skal ikke nødvendgvis selv lave aktiviteter, men foreslå, formidle og fordele til relevante foreninger:

4.     Landsbyrådet forestår kassebeholdningen.
Økonomisk grundlag for foreningen er, at arbejdet skal hvile i sig selv; evt. underskud 
betales af foreningerne og institutioner, hvis disse har muligheden.

5.     Landsbyrådet arbejder på dannelsen af et historisk lokalarkiv, der som målsætning efterhånden skal opfylde kravene fra 
SLA med den garanti for offentlighed og sikkerhed for arkivalierne, som SLA (Sammenslutningen af lokalarkiver) yder.
For at nå hertil, har Fole Lokalarkiv fået  sine egne vedtægter og bestyrelse.