Forretningsudvalg

Landsbyrådet har nedsat et   forretningsudvalg, (Lars Holst, Morten Jørgensen og Bent Pahus), 
som overtager de arbejdsopgaver, som tidligere har været pålagt udvalget – f.eks.: indkaldelse til møde og planlægning af
fastelavnsfesten (indkaldelse til møde herom)