Generalforsamling i Fole Vandværk 13. marts kl. 19.30

Fole Vandværk afholder generalforsamling den 13-03-19 kl. 19.30 i Fole Forsamlingshus

 Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg referent og stemmetæller

3. Formandens beretning

4. Det reviderede regnskab

5. Takst godkendelse

6. Indkommende forslag.

7. Valg. Peter Olesen, Steffen Hansen Erling Jensen .

8. evt.