Foles aktive kvinder afholder generalforsamling

Foles aktive kvinder afholder generalforsamling tirsdag den 20. marts 2018 kl 19. Dagsorden ifølge vedtægter. Der er 2 på valg i år.

Efter generalforsamlingen er der bankospil, derefter giver foreningen smørrebrød & kaffe. Husk min 1 pakke til banko. Tilmelding senest den 13. marts til Lis .

Vel mødt.

Bestyrelsen