Generalforsamling i Fole Vandværk 3/3-18 kl. 10

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
03/03/2018
10:00 - 12:00

Lokation
Fole Forsamlingshus

Kategorier


Der afholdes generalforsamling i Fole Vandværk den 3.3. kl 10.00 i Fole Forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetæller
  3. Formandens beretning
  4. Det reviderede regnskab
  5. Takstgodkendelse
  6. Indkomne forslag: Vedtægtændringer: Ændre navn fra Folevandværk I/S til Folevandværk a.m.b.a.
  7. Valg: Jørgen Clausen, Mogens Ipsen, Frode Bladt for 1 år.
  8. Evt.