Ekstraordinær generalforsamling i Fole Vandværk 24. marts

Fole den 09-03-2018

 

 

Fole Vandværk afholder ekstraordinær generalforsamling

den 24-03-2018 på Fole Vandværk kl 10.

 

Dagsorden

1 Valg af dirigent

2 Valg af stemmertæller og referent

3 Godkendelse af vedtægter

4 evt.

 

 

 

 

Hilsen Fole Vandværk