Forfatterarkiv: Karin Pedersen

Temaaften 2019

Kære alle

På grund af tidspres og indtrufne omstændigheder, er vi desværre nødt til at  udsætte den planlagte temaaften 2019.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at give en ny dato.

Så snart vi har yderligere info, vil vi melde os.

Med venlig hilsen

Fole Forsamlingshus

Fællesskoven er tilplantet

Beplantning i Fole Fællesskov 

Arealet er på 5000 m2, beliggende ca. 100 m fra byskiltet på højre side ad Vestermarksvej. Arealet er indhegnet og tilplantet med frugttræer, skovtræer (eg, lind, røn mm.) og buske. Der er også åbne områder hvor der er sået græs.

Der er opsat 2 borde- / bænkesæt, som Carsten har lavet.

Hilsen Fole Landsbyråd & Fole Menighedsråd