Månedsarkiv: september 2018

Referat af borgermøde med afstemning i Fole

Lørdag 22. september kl. 10.00 med gratis brunch

Afholdtes i Fole Hal

Dagsorden for mødet

 1. Præsentation af projektforslag og afstemning
 2. Gennemførelse af projekter indenfor et år, køreplan
 3. Ny landdistriktspolitik i Haderslev Kommune, Tørning Mølle 26/9
 4. Andet

 Ad 1

Der var mange ideer oppe at vende og der var 4 forslag der blev sendt til afstemning.

Hver deltager fik 2 stemmer.

De 4 forslag der blev stemt om, var med budget i parentes:

 1. Projekt Trekant, forskønnelse og ny opslagstavle (26.000)
 2. Projekt Julebelysning, sidste sikringskasser (24.000)
 3. Projekt Skraldespande til hundeposer (uden budget)
 4. Projekt Fællesareal til Ållingvej (uden budget)

 Det blev besluttet at bruge de 50.000 kroner fra borgerbudgettering til forslag 1 og 2 og der var ”fredsvalg” dvs alle stemte for de 2 forslag.

 Ad 2

Eva Birk og Susanne Knigge m.fl. arbejder videre med Projekt Trekant, det forventes afsluttet allerede i 2018.

Carsten Jensen og Henry Jensen m.fl. arbejder videre med Projekt Julebelysning, det forventes afsluttet allerede i 2018.

 Der var også opbakning til de øvrige forslag 3 og 4 og der var opbakning til at arbejde videre med forslagene i fremtiden.

 Ad 3

Her var der en kort præsentation af en analyse af landdistrikter i Haderslev Kommune.

Der var 2 m/k der deltager på vegne af Fole til mødet med at udarbejde en ny landdistriktspolitik den 26/9 men alle er velkomne.

 Ad 4

Her blev der diskuteret by forskønnelse ved indfaldsveje, pulje til opkøb af huse både til nedrivning og renovering samt en mulig genforeningsfest i 2020.

Endelig var der en diskussion omkring behovet for yderligere trafiksikkerheds foranstaltninger i og omkring Fole.

Der var bred enighed om at arbejde videre med alle ideerne.

Fællesspisning 20. september kl. 18

Kære Alle

Så er det igen blevet tid til borgerspisning i Fole Forsamlingshus!

Det foregår torsdag den 20. september kl. 18.

Menuen består af vildt a la Fole samt kaffe og te.

Prisen er 60 kroner for voksne og 30 kr. for store børn.

Drikkevarer kan købes til rimelige priser.

Tilmelding via mail Fole.forsamlingshus@gmail.com eller til Carsten Jensen tlf. 20764627 eller Erik Lolk tlf. 5328 2854 senest onsdag den 19 september 2017

Vi glæder os til at se jer alle.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Elvis

Elvis aften i Fole Hal 5. oktober kl. 18

KOM TIL ELVIS AFTEN I FOLE HAL! 
Fredag d. 5. okt kl. 18.00 kommer Pål Granlund og fortæller om sine mange personlige møder med Elvis. Derudover kommer Morgan Vøien, der er kåret som Europas bedste Elvis Tribute Artist, og krydrer aftenen med Elvis sange. 

Hele herligheden inkl. burger for kun kr. 150,-. 

Tilmelding efter først til mølle til Carsten 20764627 / Kim 26829215

Borgermøde 22/9 kl 10.00

Borgermøde med afstemning i Fole

 Lørdag 22. september kl. 10.00 med gratis brunch

 Afholdes i Fole Hal

 Dagsorden for mødet

 

 1. Præsentation af projektforslag og afstemning
 2. Gennemførelse af projekter indenfor et år, køreplan
 3. Ny landdistriktspolitik i Haderslev Kommune, Tørning Mølle 26/9
 4. Andet

 Baggrund for mødet er at økonomiudvalget i Haderslev Kommune har besluttet igen at gennemføre borgerbudgettering. 

 Det kan i læse mere om her:

https://www.haderslev.dk/om-kommunen/leve-i-kommunen/landdistrikter

Vi har fået tilsagn om 50.000 kroner.

 På dette møde om borgerbudgettering den 22. september er det hensigten at borgerne præsenterer deres projektforslag og vi skal stemme om hvordan de 50.000 kroner skal anvendes.

 Det er vigtigt der er et “løst” budget til de forslag der præsenteres så vi kan prioritere midlerne hvis der er penge til mere end et projekt.

 Det er suverænt dem der deltager i processen der har indflydelse på hvad pengene bruges til så læg hovederne i blød!

 Vel Mødt!