Månedsarkiv: oktober 2016

Referat af borgermøde med afstemning i Fole

Afholdtes i Fole Hal 25. september kl 15.00

 Dagsorden for mødet

 

 

  1. Præsentation af projektforslag og afstemning
  2. Gennemførelse af projekter indenfor et år, køreplan
  3. Afstemning om nye vedtægter til Fole Lokalråd og valg til samme
  4. Andet

 

Ad 1

Der var mange ideer oppe at vende hvoraf mange havde forbindelse til stisystemet og det projekt. Der blev snakket observationsplatform ved åen, bænke langs ruten, storkerede og der var forslag om en nedsunket glasvæg ved åen hvorfra man kan se direkte ud i åen.

Alle de forslag blev henlagt til det videre arbejde med stisystem og fiskeri.

 

Det blev besluttet at bruge de 52.000 kroner fra borgerbudgettering til 3 projekter.

10.000 kroner gik til fælles projektor og lærred til brug ved foredrag m.m.

21.000 kroner gik til julebelysning til enten nye kræmmerhuse eller lignende eller belysning af eksisterende kravlenisser, endelig brug besluttes på næste bestyrelsesmøde

21.000 kroner gik til info-tavler eller opstart af dette projekt.

 

Ad 2

Kim Sørensen arbejder videre med projektor og lærred

Anette Winkler arbejder videre med julebelysning

Lars Holst arbejder videre med info-tavler

Der skal indsendes afrapportering inden 1. november til udbetaling af pengene.

 

Ad 3

Sune Christensen havde cirkuleret forslag til nye vedtægter der blev enstemmig vedtaget med henblik på endelig tilpasning af bestyrelsen ved næste generalforsamling i 2017.

 

Til bestyrelsen blev valgt: Asger Kristensen, Kim Sørensen, Anette Winkler, Lars Holst og Christian Vingborg.

Som suppleanter blev valgt Ursula Becker og Asta Hansen

 

Ad 4

Her fik Inge Poulsen ordet og gennemgik noget af historien af hvad der var sket og arbejdet med under Fole Landsbyråd gennem årene.

Det flotte og omfattende materiale vil være i Fole Hal resten af året inden det tilbageleveres til Fole Lokalarkiv.