Forside

Julehygge med Francis Jordt

Foles aktive kvinder holder julehygge tirsdag den 11. december kl 19 i Sognehuset. Vi får besøg af Francis Jordt som kommer og fortæller om hans store passion for julehjerter. Han har udgivet bøger om emnet og vil vise os, hvordan vi fletter flotte hjerter.  Vi skal medbringe saks, limstift, hæftemaskine og papir ( kan også
Læs mere »

Temaaften 2019

Kære alle På grund af tidspres og indtrufne omstændigheder, er vi desværre nødt til at  udsætte den planlagte temaaften 2019. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at give en ny dato. Så snart vi har yderligere info, vil vi melde os. Med venlig hilsen Fole Forsamlingshus

Referat af borgermøde med afstemning i Fole

Lørdag 22. september kl. 10.00 med gratis brunch Afholdtes i Fole Hal Dagsorden for mødet Præsentation af projektforslag og afstemning Gennemførelse af projekter indenfor et år, køreplan Ny landdistriktspolitik i Haderslev Kommune, Tørning Mølle 26/9 Andet  Ad 1 Der var mange ideer oppe at vende og der var 4 forslag der blev sendt til afstemning.
Læs mere »

Borgermøde 22/9 kl 10.00

Borgermøde med afstemning i Fole  Lørdag 22. september kl. 10.00 med gratis brunch  Afholdes i Fole Hal  Dagsorden for mødet   Præsentation af projektforslag og afstemning Gennemførelse af projekter indenfor et år, køreplan Ny landdistriktspolitik i Haderslev Kommune, Tørning Mølle 26/9 Andet  Baggrund for mødet er at økonomiudvalget i Haderslev Kommune har besluttet igen at
Læs mere »

Fællesskoven er tilplantet

Beplantning i Fole Fællesskov  Arealet er på 5000 m2, beliggende ca. 100 m fra byskiltet på højre side ad Vestermarksvej. Arealet er indhegnet og tilplantet med frugttræer, skovtræer (eg, lind, røn mm.) og buske. Der er også åbne områder hvor der er sået græs. Der er opsat 2 borde- / bænkesæt, som Carsten har lavet. Hilsen Fole
Læs mere »

Opdatering af elektroniske info-tavler

Vi har et par elektroniske info-tavler i Fole Hal og regner med snart at have en udendørs info-tavle også overfor Fole Høkerkro.  Der er desværre ikke mange der har benyttet sig af det gratis tilbud om at reklamere for aktiviteter i Fole så fremover har vi besluttet at tage alle offentlige aktiviteter fra www.fole.dk og FB og
Læs mere »

Alle

Sponsor event i Fole Hal

Sidste torsdag var der sponsor event for alle reklame sponsorer i Fole Hal.   Flere billeder kan ses på opslagstavlen https://www.facebook.com/groups/1620855698188299/   Der var et flot fremmøde og alle havde en hyggelig aften, desværre var der enkelte af de 32 sponsorer der ikke kunne deltage. Aftenen startede med en rundvisning af hallen med alle faciliteter
Læs mere »